22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÉ©ÉHÉW©ÉÉÅ AUɳÉà
22/10/2020 4:00:00 PM
§ÉÉ´É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeHÅ~É{ÉÒ+ÉWà
(HÖ±É ¶Éà»ÉÇ)
¥Éà »É~lÉɾ{ÉÖÅ »ÉùàùÉ¶É AUɳÉà
(Hà÷±ÉÉ NÉiÉÒ ´ÉÞÊu)
+ÅÊlÉ©É£àù£Éù
540575સ્ટારસિમેન્ટ13,45,9301,39,6109.6484.201.20 %
530879સીઆઈએફએલ17,35,7511,82,2409.52117.80-4.07 %
503100ફોનિક્સ5,89,90865,5769.00558.75-1.57 %
532443સેરા સેનિટેરિવેર13,1561,6527.962,693.552.01 %
500110ચેન્નાઈ પેટ્રો14,30,4881,87,2857.6481.3519.99 %
530007જેકે ટાયર13,68,5291,90,2397.1966.309.41 %
530131ઉદયપુર સિમેન્ટ31,25,4324,49,2256.9613.1014.71 %
526521સાંઘી ઈન્ડસ9,69,0011,45,9446.6426.5515.18 %
509557ગરવારેફાઈબર્સ21,5403,4966.161,994.350.16 %
534809પીસી જ્વેલર17,22,7072,95,3045.8316.8919.96 %
540678કોચીનશીપ95,55716,7395.71359.059.85 %
500335બિરલા કોર્પ1,20,83021,7005.57638.150.39 %
517522રાજરતન ગ્લોબલ47,6938,7615.44375.458.28 %
502090સાગર સિમેન્ટ82,12515,1515.42796.9515.83 %
533107આરડીઈએલ2,45,78,58647,18,8355.211.834.57 %
500109એમઆરપીએલ4,84,08095,3295.0830.0011.11 %
532939રિલાયન્સ પાવર3,13,95,04062,33,0955.042.7410.48 %
532630ગોકલદાસ એક્સપો1,44,33329,1964.9481.157.20 %
502137ડેક્કન સિમેન્ટ્સ33,7796,9984.83324.0511.70 %
500298નેશનલ પેરોક્સ22,7014,7184.812,083.255.31 %
532505યુકો બેન્ક9,71,0492,21,5244.3812.41-1.51 %
500292હૈડલબર્ગ સિમેન્ટ88,33622,7943.88197.304.12 %
500086એક્સાઈડ ઈન્ડસ6,08,7341,61,2413.78160.451.94 %
526951સ્ટાયલમ ઈન્ડ26,5547,0263.78712.153.06 %
500078ઓએએલ54,65914,4803.77499.7011.57 %
500674સેનોફીઈન્ડિયા10,3732,9053.578,497.851.71 %
532432યુનાઈટેડ સ્પિરિટ્સ1,56,51745,2043.46515.05-1.20 %
500390રિલાયન્સ ઈન્ફ્રા5,92,7041,72,0373.4522.055.00 %
500182હીરોમોટોકોર્પ1,29,71438,6273.363,081.25-3.13 %
500380જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ88,39027,9303.16290.904.57 %
532798નેટવર્ક18 મીડિયા3,11,4011,00,1533.1134.103.33 %
5326283આઈ ઈન્ફોટેક58,74,23819,00,3273.093.020.67 %
532522પેટ્રોનેટ એલએનજી3,83,7591,25,0773.07235.704.90 %
505744ફેડરલ-મોગલ47,47315,4613.07273.50-4.99 %
533573એલેમ્બિક ફાર્મા31,52510,4703.011,011.601.46 %
532714કેઈસી ઈન્ટર42,20714,1412.98331.605.50 %
532374સ્ટરલાઈટ ટેક2,38,69880,0842.98158.554.48 %
540900ન્યુજેન93,83031,9272.94254.953.51 %
540595તેજસનેટ2,48,13284,7132.9388.504.36 %
532497રેડિકો ખૈતાન50,09617,0902.93449.302.93 %
524804ઓરબિન્દો ફાર્મા3,46,0021,18,8552.91782.45-2.84 %
500136ઈસ્ટર ઈન્ડસ3,36,4391,17,1462.87120.055.72 %
500304એનઆઈઆઈટી1,45,34751,0272.85137.254.81 %
532784શોભા1,19,45143,0092.78308.951.98 %
500730નોસિલ2,86,6981,04,6662.74142.301.53 %
532301ટાટા કોફી1,51,61456,1272.70105.603.43 %
533758એપીએલ અપોલો ટ્યુબ્સ6,5322,4152.702,965.951.13 %
500830કોલગેટ-પામોલિવ1,17,51443,8402.681,432.150.48 %
530019જ્યૂબિલન્ટ લાઈફ40,13114,9752.68736.104.23 %
533520સોરિલહોલ્ડ3,84,5721,46,6882.6254.10-3.57 %
531344કન્ટેઈનર કોર્પ1,15,01045,9672.50396.601.23 %
541179આઈએસઈસી30,83312,4082.48446.704.95 %
524051પોલિપ્લેક્સ કોર્પ19,8238,0012.48790.455.27 %
532454ભારતી એરટેલ22,64,9049,24,5492.45430.652.77 %
532331અજંટા ફાર્મા11,3524,6752.431,634.751.90 %
514043હિંમતસિંગકા સીડ1,89,55578,2512.42134.109.96 %
532663સાસ્કેન કોમ્યુ23,1589,6972.39688.00-8.68 %
500085ચંબલ ફર્ટિલાઈઝર્સ77,32532,9392.35172.904.03 %
506655સુદર્શન કેમ34,82215,2922.28486.053.24 %
500463એજીસીનેટ24,94210,9572.28522.9511.11 %
533033ઈસજેકહેવી78,55134,4302.28238.150.55 %
539268સિનજીન1,28,92056,8792.27536.55-2.84 %
532809ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુ3,63,0891,60,9372.2674.451.92 %
500877અપોલો ટાયર્સ5,63,9652,51,9192.24141.150.11 %
502168એનસીએલ ઈન્ડસ94,45542,3492.23135.852.99 %
500575વોલ્ટાસ2,01,26697,4662.06709.650.47 %
533274પ્રેસ્ટિજ એસ્ટેટ્સ68,84134,2832.01254.000.59 %
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.