22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÉ©ÉHÉW©ÉÉÅ AUɳÉà
04/07/2022 4:00:00 PM
§ÉÉ´É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeHÅ~É{ÉÒ+ÉWà
(HÖ±É ¶Éà»ÉÇ)
¥Éà »É~lÉɾ{ÉÖÅ »ÉùàùÉ¶É AUɳÉà
(Hà÷±ÉÉ NÉiÉÒ ´ÉÞÊu)
+ÅÊlÉ©É£àù£Éù
531358ચોઈસ ઈન્ટર2,30,42026,5878.67389.951.47 %
542019સુભમ3,89,57149,0257.95191.255.00 %
533320જ્યુબિલન્ટ ઈન્ડ32,9284,1837.87441.1019.47 %
505010ઓટોમોટિવ એક્સલ22,7063,2496.991,960.2513.30 %
539662બીએફએલડેવલ3,70,02453,7336.8941.954.48 %
543284EKI1,44,38121,6416.672,248.3020.00 %
540716આઈસીઆઈસીઆઈજીઆઈ1,76,49627,9436.321,162.901.83 %
532486પોકર્ના36,7065,9136.21450.605.85 %
533602લેશા ઈન્ડ34,52,7585,89,0695.8613.894.99 %
543399TARSONS65,84111,4545.75780.8011.37 %
540047ડીબીએલ2,82,26149,6825.68207.659.38 %
532735આર સિસ્ટમ્સ53,9239,7105.55267.3520.00 %
516030યશપક્કા6,68,8351,30,4935.1396.7010.89 %
512463શ્રી ગ્લોબલ ટ્રેડ87,93,82818,80,9894.687.253.72 %
532475એપટેક79,60217,3364.59223.253.45 %
500067બ્લૂ સ્ટાર22,8165,1674.42879.90-1.69 %
533138એસ્ટેક 92,09321,9264.201,886.450.96 %
541865એએસપીએલ1,78,73245,0933.96103.108.30 %
542216દાલભારત29,0107,3513.951,316.45-0.58 %
534748સ્ટીલ એક્સચેન્જ1,65,68042,3933.91177.104.67 %
500550સિમેન્સ43,15111,7883.662,521.254.72 %
538836મોન્ટેકાર્લો52,46514,4103.64745.206.43 %
532785રુચિરા પેપર્સ85,78223,5693.64118.705.79 %
516072વિષ્ણુ કેમ15,8884,4693.561,520.10-0.16 %
517354હેવેલ્સ ઈન્ડિયા81,45823,5823.451,130.251.80 %
532898પાવર ગ્રીડ કોર્પ9,79,1192,91,7513.36210.652.01 %
532732કેકેસીએલ52,83415,8833.33274.8512.34 %
542399ચલેટ71,41923,8293.00335.302.32 %
526947લા ઓપાલા આરજી93,54231,5482.97268.20-1.11 %
543397SAPPHIRE45,65615,5182.941,106.552.17 %
543334NUVOCO2,31,28478,9222.93299.45-1.37 %
533273ઓબેરોય રિયલ્ટી29,91610,5512.84771.153.89 %
538970માનવિજય13,36,5615,14,9152.6056.407.43 %
532762એક્શન કન્સ્ટ્રક્શન1,25,02548,8272.56211.751.58 %
590078મૈથન એલોય્ઝ28,54411,1882.55783.10-2.99 %
539336ગુજગેસ2,03,64881,3312.50442.955.03 %
500325રિલાયન્સ ઈન્ડસ8,93,0903,58,5322.492,413.950.21 %
532683એઆઈએ એન્જિ6,0152,4422.462,371.357.26 %
500031બજાજ ઈલેક્ટ્રિ20,8878,5342.451,076.603.39 %
520051જમના ઓટો5,40,0662,21,3232.44130.254.28 %
540956ભાટિયા3,39,3661,39,5832.4338.704.88 %
539621બીએસએલએન્ટર43,60,90318,21,0562.392.364.89 %
540691એબીકેપિટલ3,16,9541,32,6582.3990.20-0.06 %
532407મોસચીપ સેમિ4,05,8841,73,0412.3555.804.79 %
517146ઉષા માર્ટિન2,21,03695,1982.32129.155.47 %
514197એસએન્ડટી કોર્પ61,17826,3412.32284.854.99 %
543232CAMS12,0805,2602.302,164.40-2.73 %
539199મૂનગિપાસિક્યુ1,52,97468,2822.2494.05-4.81 %
532799હબટાઉન1,66,89574,7622.2373.154.95 %
500495એસ્કોર્ટ્સ28,76913,3522.151,527.304.21 %
543325ROLEXRINGS21,2039,8912.141,720.655.47 %
542602એમ્બેસી38,29318,1262.11367.35-1.09 %
523457લિન્ડેઈન્ડિયા10,1654,8352.103,450.306.67 %
506590ફિલિપ્સ કાર્બન1,19,93457,3882.09103.900.19 %
500312ઓએનજીસી37,82,79418,70,0682.02126.00-3.93 %
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.