22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÉ©ÉHÉW©ÉÉÅ AUɳÉà
24/03/2023 4:00:00 PM
§ÉÉ´É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeHÅ~É{ÉÒ+ÉWà
(HÖ±É ¶Éà»ÉÇ)
¥Éà »É~lÉɾ{ÉÖÅ »ÉùàùÉ¶É AUɳÉà
(Hà÷±ÉÉ NÉiÉÒ ´ÉÞÊu)
+ÅÊlÉ©É£àù£Éù
507747ટીટીકે હેલ્થકેર2,65,08527,2909.711,022.7013.01 %
523610આઈટીઆઈ6,21,85671,0838.7597.8411.19 %
542285એક્ઝિટા29,15,6913,34,9738.7056.025.74 %
543523CAMPUS18,18,5032,14,7468.47338.75-8.22 %
535958ઈન્ટેગ્રાગારમેન્ટ્સ42,15,5605,17,5748.146.52-3.83 %
532931બર્નપુર સિમેન્ટ21,45,4902,81,1067.635.7119.96 %
535719ક્વેસ્ટ1,73,10624,6627.0265.69-3.96 %
520056સુંદરમ-ક્લેટોન14,1722,0396.953,858.80-20.00 %
532300વોકહાર્ટ11,45,4581,72,4986.64161.00-5.79 %
540743ગોદરેજએગ્રો1,25,63121,1255.95406.70-1.03 %
532524પીટીસી ઈન્ડિયા11,31,8601,96,2665.7788.60-1.86 %
521034સોમા ટેક્સટાઈલ્સ2,90,40750,2985.7745.00-4.98 %
532454ભારતી એરટેલ14,03,1972,53,9815.52762.25-0.04 %
532839ડિશ ટીવી ઈન્ડિયા90,59,63618,15,6374.9913.91-1.00 %
533148જેએસડબ્લ્યુ એનર્જી11,70,6572,41,1004.86236.85-4.59 %
543239GMPL1,45,60030,4894.78122.485.00 %
524804ઓરબિન્દો ફાર્મા10,27,9482,16,7834.74500.202.89 %
538979ગ્રીનલમઈન્ડ29,71,9766,32,8574.70306.25-3.05 %
543451AGSTRA6,28,2021,42,9564.3950.05-0.87 %
532539મિન્દા ઈન્ડસ80,98918,6414.34438.00-3.30 %
532331અજંટા ફાર્મા14,3423,4914.111,182.05-3.96 %
541601રજનીશ55,96,81613,89,5234.0316.31-3.66 %
532531સ્ટાર1,25,56331,4933.99274.20-2.65 %
500460મુકંદ1,01,58526,0083.91140.904.72 %
543725ELIN73,19218,7463.90141.85-3.47 %
532503રાજાપાલાયમ18,6755,0443.70569.65-1.81 %
530431એડોર ફોનટેક2,03,32355,6223.6686.044.97 %
539337એચકેટી2,31,00063,4903.64249.40-0.82 %
532175સાયેન્ટ47,70413,1093.641,001.556.36 %
514450મહાલક્ષ્મી રબ57,16115,8723.60272.950.24 %
520057જેટીઈકેટીઈન્ડિયા1,39,40739,3953.54105.40-2.36 %
515147હેલ્ડિન ગ્લાસ1,97,74057,2333.4563.828.02 %
524348આરતીડ્રગ્સ2,69,19278,4643.43385.953.24 %
505283કિર્લોસ્કર ન્યૂ1,19,56136,2623.30565.05-2.63 %
539921એસઈઆઈએલ1,91,07958,4083.2756.470.14 %
538962મિન્દાકોર્પ1,61,75450,0383.23210.854.93 %
506852પંજાબ અલ્કલીઝ4,77,5391,47,7733.2368.34-2.15 %
540570એસએફઆઈવીએલ16,62,4295,23,5413.1815.08-8.16 %
543374ABSLAMC49,47716,1463.06339.95-4.44 %
543331MOL3,32,8451,09,5423.0480.31-4.35 %
523395થ્રીએમ ઈન્ડિયા4851613.0122,190.651.76 %
543547DDEVPLASTIK1,31,84644,0372.9981.16-2.83 %
524654નેચરલ કેપ33,45211,2312.98397.85-4.74 %
543264NURECA30,48910,5462.89319.85-5.33 %
540902અંબર7,3432,5912.831,813.90-3.21 %
513629તુલસ્યાન નેક2,22,41480,5052.7657.194.90 %
532832ઈન્ડિયાબુલ્સ રિયલ25,30,4459,19,4682.7551.66-5.51 %
541450અદાણીગ્રીન21,39,5007,82,3952.731,030.004.84 %
530007જેકે ટાયર7,61,7232,80,7712.71155.15-7.26 %
541154એચએએલ2,63,54897,8602.692,569.502.89 %
524208આરતી ઈન્ડસ92,16234,6422.66495.55-4.22 %
532029સિંધુટ્રેડ7,91,7252,97,5092.6618.31-6.82 %
542602એમ્બેસી86,74833,2162.61322.605.72 %
532947આઈઆરબી ઈન્ફ્રા50,20,16019,53,5632.5724.56-1.13 %
539083આઈનોક્સવિન્ડ1,07,88842,1812.5696.00-3.52 %
543573SYRMA87,46734,6232.53260.00-2.60 %
513228પેન્નાર ઈન્ડસ1,38,38054,9632.5270.750.78 %
539773એડવીક49,07,57719,96,5092.463.80-6.86 %
543526LICI2,95,3141,21,0372.44560.05-1.58 %
541729એચડીએફસીએએમસી97,14340,2892.411,670.65-4.21 %
514360કેઆરરેલ73,33830,5132.40379.804.99 %
535789ઈન્ડિયાબુલ્સહાઉસિંગ14,78,7956,26,8802.3696.05-2.93 %
543713DRONACHRYA4,12,0001,77,2002.33132.004.72 %
542066અદાણીગેસ7,37,9603,19,3782.311,007.802.49 %
543235ANGELONE89,67638,8212.311,134.15-4.09 %
512379ક્રેસેન્ડા સોલ્યુ20,36,3508,83,9832.3023.92-4.40 %
530549શિલ્પા મેડિકેર4,42,5011,92,5952.30241.60-0.02 %
543597VOEPL86,00037,6002.29166.951.03 %
540767એનએએમ-ઈન્ડિયા92,86142,2452.20205.95-1.29 %
533400એફકન્ઝ્યુમર3,17,11,9021,45,11,3852.190.58-4.92 %
500295વેદાંતા14,43,9306,68,0862.16269.75-0.59 %
532341ઈઝમો96,51344,9052.15105.218.78 %
502219બોરોસિલ ગ્લાસ35,40416,5872.13428.40-2.08 %
542830આઈઆરસીટીસી2,61,0131,22,2762.13600.25-0.83 %
514448જ્યોતિ રેઝિન્સ28,97713,7212.111,259.902.84 %
506685અલ્ટ્રામરીન32,50615,8872.05333.350.65 %
534809પીસી જ્વેલર15,26,9437,50,0262.0427.98-4.99 %
532513ટીવીએસ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ84,79541,7992.03341.25-4.47 %
532809ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુ2,37,1441,17,9262.01110.05-0.54 %
538891એમક્લાઉડ2,61,8771,30,7482.00181.004.62 %
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.