22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
~ÉÊùiÉÉ©É
BSE
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò/{ÉÉ©É (+ÅOÉàY©ÉÉÅ ±ÉLÉÉà) :  

Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeÊ»ÉG«ÉÖÊù÷Ò+yÉÇ´ÉÉʺÉÇH/ÊmÉ©ÉÉ»ÉÒH+ÉàeÒ÷àe / +{É+ÉàeÒ÷àelÉÉùÒLÉ
523023सिनक्लेयर्स होटेल्सMC2023-2024Audited24/05/2024 06:48:50 PM
523023सिनक्लेयर्स होटेल्सMQ2023-2024Audited24/05/2024 06:47:44 PM
506285बायरMC2023-2024Audited24/05/2024 05:44:55 PM
506285बायरMQ2023-2024Unaudited24/05/2024 05:42:02 PM
533553टीडीपॉवरMC2023-2024Audited24/05/2024 04:42:20 PM
533553टीडीपॉवरMQ2023-2024Audited24/05/2024 04:41:17 PM
543653बिकाजीMC2023-2024Audited24/05/2024 04:27:10 PM
543653बिकाजीMQ2023-2024Audited24/05/2024 04:24:05 PM
511672स्कैनस्टीलMC2023-2024Audited24/05/2024 04:12:52 PM
511672स्कैनस्टीलMQ2023-2024Audited24/05/2024 04:11:44 PM
506260अनुह फार्माMC2023-2024Audited24/05/2024 04:08:45 PM
506260अनुह फार्माMQ2023-2024Audited24/05/2024 04:07:16 PM
530611स्टर्डी इंडmMC2023-2024Audited24/05/2024 03:59:54 PM
504346जी. डी. ट्रेडिंगMC2023-2024Audited24/05/2024 03:49:36 PM
504346जी. डी. ट्रेडिंगMQ2023-2024Audited24/05/2024 03:47:42 PM
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.