22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 22/04/2020 9:24:07 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É લોકડાઉન દરમિયાન બીએસઈએ ત્રણ એસએમઈ અને એક સ્ટાર્ટઅપ્સને મૂડી એકત્ર કરવામાં સહાય કરી

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 21 એપ્રિલ, 2020 વૈશ્વિક મહામારી કોરોનાને પગલે દેશ ભરમાં લોકડાઉનની સ્થિતિ છે એવા સમયમાં દેશના સૌથી ઝડપી એક્સચેન્જ બીએસઈએ ત્રણ એસએમઈ કંપનીઓ અને એક સ્ટાર્ટઅપને મૂડી એકત્ર કરવામાં સહાય કરી છે. 21 એપ્રિલ, 2020ના રોજ બીએસઈ સ્ટાર્ટઅપ્સ પ્લેટફોર્મ પર પાંચમી કંપની લિસ્ટ થઈ હતી, જેનું નામ છે નિર્મિતી રોબોટિક્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ. લોકડાઉન દરમિયાન ત્રણ એસએમઈ કંપનીઓ ડીજે મીડિયાપ્રિન્ટ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ, કોસપાવર એન્જિનિયરિંગ અને આરઓ જ્વેલ્સ લિસ્ટેડ થઈ હતી. આ ત્રણ કંપનીઓએ રૂ.9.35 કરોડ એકત્ર કર્યા છે, જ્યારે નવી લિસ્ટેડ સ્ટાર્ટઅપ નિર્મિતી રોબોટિક્સ ઈન્ડિયાએ રૂ.3.24 કરોડ એકત્ર કર્યા છે. અત્યારના મુશ્કેલ સમયમાં બીએસઈ સ્ટાર્ટઅપ્સ અને એસએમઈ કંપનીઓને ભંડોળ એકત્ર કરવામાં સહાય કરી રહ્યું છે. કંપનીઓ એક્સચેન્જના એસએમઈ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા ભંડોળ એકત્ર કરી શકે છે એમ બીએસઈ એસએમઈના હેડ અજય ઠાકુરે જણાવ્યું હતું. બીએસઈ સ્ટાર્ટઅપ્સ પ્લેટફોર્મ પર જે ચાર સ્ટાર્ટઅપ્સ લિસ્ટેડ છે એ છે આલ્ફાજિયો ટેકસિસ, ટ્રાન્સપેક એન્ટરપ્રાઈઝીસ, વેલેન્સીયા ન્યુટ્રિશન અને ટ્રાનવે ટેક્નોલોજીસ. આ ચારે સ્ટાર્ટઅપ્સ દ્વારા રૂ.22.24 કરોડ એકત્ર કરાયા હતા અને અત્યારે તેમનું કુલ માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન રૂ.62.47 કરોડ છે. બીએસઈ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ 322 કંપનીઓએ રૂ.3320.48 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા, જેમનું માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન 21 એપ્રિલ, 2020ના રોજ રૂ.15,918.07 કરોડ હતું.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.