22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 8:09:27 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É 8 કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ

+¾à´ÉɱÉ
ટ્રેડિંગ મેમ્બર્સને જણાવવામાં આવે છે કે ગ્રેડેડ સર્વેલન્સ મેજર (જીએસએમ) હેઠળ 19 સપ્ટેમ્બર, 2023થી 8 કંપનીઓને જીએસએમના અલગ અલગ સ્ટેજોમાં ખસેડવામાં આવશે, જેનું સેટલમેન્ટ પાંચ ટકા કે તેથી નીચા પ્રાઈસ બેન્ડમાં ટ્રેડ ટુ ટ્રેડ ધોરણે થશે.

કંપનીઓની યાદી અંગ્રેજી લિન્કના એનેક્ષ્ચર પર ઉપલબ્ધ છે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ 20230918-49


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.