22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 24/03/2023 8:03:14 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઈન્ફ્રાક્વેસ્ટ ઈન્ટરનેશનલનું ઝેડ ગ્રુપમાં ટ્રાન્સફર રદ્દ

+¾à´ÉɱÉ
એક્સચેન્જની 14 માર્ચ, 2023ની નોટિસ ક્રમાંક 20230314-52ના સંદર્ભમાં ટ્રેડિંગ મેમ્બરોને જણાવવામાં આવે છે કે 27 માર્ચ, 2023થી ઇન્ફ્રાક્વેસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ લિ.નું ઝેડ/ઝેડપી/ઝેડવાય ગ્રુપમાં ટ્રાન્સફર રદ કરવામાં આવશે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ 20230324-9


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.