22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
નાહર ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 519136 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 3:54:23 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É નાહર ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એન્ટરપ્રાઈઝીસ - એકીકરણની સ્કીમ અંગે અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
23 ફેબ્રુઆરી, 2023ની જાહેરાતનાં સંદર્ભમાં નાહર ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની કોટન કાઉન્ટ્રી રિટેલ લિ. અને નાહર ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિ. વચ્ચેની એકીકરણની સ્કીમને નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ, ચંદીગઢ બેન્ચે મંજૂર કરેલી ફોરમલ ઓર્ડરની (ફોર્મ નં. સીએએ-7) સર્ટિફાઈડ ટ્રુ કોપી બીએસઈને સુપરત કરી છે, જે જોવા અંગ્રેજી લિન્ક પર ક્લિક કરો.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.