22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 24/03/2023 8:13:49 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં ફેરફાર

+¾à´ÉɱÉ
ટ્રેડિંગ મેમ્બર્સને જણાવવામાં આવે છે કે 31 માર્ચ, 2023ના રોજથી શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિ.ના શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લેન્ડ એન્ડ એસેટ્સ લિ. સાથે ડીમર્જરને કારણે એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં નીચેના ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિ. (523598) ને બીએસઈ 500, બીએસઈ 250 સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ, બીએસઈ 400 મીડસ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ, બીએસઈ સીપીએસઈ, બીએસઈ, પીએસયુ, બીએસઈ ઓલકેપ, બીએસઈ સર્વિસિસ, બીએસઈ મિડસ્મોલકેપ અને બીએસઈ સ્મોલકેપમાંથી ડિલિસ્ટ કરવામાં આવી રહી છે.

ઈન્ડિયન એનર્જી એક્સચેન્જ લિ. (540750)ને બીએસઈ 150 મિડકેપ ઈન્ડેક્સ અને બીએસઈ 250 લાર્જ મીડકેપ ઈન્ડેક્સની યાદીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી રહ્યો છે અને બીએસઈ 250 સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સની યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

એનએમડીસી લિ. (526371)ને બીએસઈ 500, બીએસઈ 150 મિડકેપ ઈન્ડેક્સ, બીએસઈ 250 લાર્જ મીડકેપ ઈન્ડેક્સ અને બીએસઈ 400 મિડકેપ ઈન્ડેક્સની યાદીમાં સામેલ કરવામા આવશે.

વધુમાં, એક્સચેન્જની નોટિસ ક્રમાંકઃ 20230323-14ના સંદર્ભમાં બ્રાઇટ આઉટડોર મીડિયા લિ. (543831)ને 24 માર્ચ, 2023ના રોજથી બીએસઈ લિ.ના કેએસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર તેની લિસ્ટિંગને કારણે, તેને 27 માર્ચ, 2023થી એસએન્ડપી બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓની સૂચિમાં સામેલ કરવામાં આવી રહી છે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ 20230324-16


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.