22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રેલ વિકાસ નિગમ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 542649 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 1:03:32 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રેલ વિકાસ નિગમ - સમજૂતી કરાર કર્યા

+¾à´ÉɱÉ
રેલ વિકાસ નિગમ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીએ નેપાળમાં રેલવે, એમઆરટીએસ, ટનલ્સ, રોડ (હાઈવે અને એક્સપ્રેસવે), બ્રીજ, બિલ્ડિંગ કાર્ય, એરપોર્ટ્સ, પોર્ટ્સ, ઈરીગેશન, પાવર ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેક્ટર, સોલાર સેક્ટર, વિન્ડ સેક્ટર, હાઈડ્રો પાવર સેક્ટરના ક્ષેત્રમાં પ્રોજેક્ટ માટે કંપનીને ટેક્નિકલ અને એડવાઈઝરી સર્વિસીસ પૂરી પાડવા માટે મેસર્સ આઈએમએસ કન્સલ્ટન્સી પ્રા. લિ. (આઈએમએસ) સાથે સમજૂતી કરાર કર્યા છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.