22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 15/09/2023 6:07:35 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É આનંદ ઝવેરી ફિનકોન બજારના કેશ સેગમેન્ટમાં 18 સપ્ટેમ્બરથી કામકાજ નહિ કરે

+¾à´ÉɱÉ
ટ્રેડિંગ મેમ્બર્સને જણાવવામાં આવે છે કે આનંદ ઝવેરી ફિનકોન પ્રા. લિ. (મેમ્બર નં. 92)એ એક્સચેન્જને જાણ કરી છે કે તેઓ સ્વૈચ્છિકપણે કામકાજ બંધ કરવા માગે છે. એ મુજબ તેઓ બજારના કેશ સેગમેન્ટમાં 18 સપ્ટેમ્બર, 2023થી બજારમાં કામકાજ નહિ કરે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ 20230915-34


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.