22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ગોકલદાસ એક્સપોર્ટ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532630 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 10:24:59 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ગોકલદાસ એક્સપોર્ટ્સ - સ્ટોક ઓપ્શનને મંજૂરી

+¾à´ÉɱÉ
ગોકલદાસ એક્સપોર્ટ્સ લિ.ની 25 મે, 2023ના રોજ યોજાયેલી નોમિનેશન એન્ડ રેમ્યુનરેશન કમિટીની મીટિંગમાં એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓપ્સન પ્લાન 2010/2022 હેઠળ 2,04,000 સ્ટોક ઓપ્શન મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.