22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
તાંતિયા કન્સ્ટ્રક્શન્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532738 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 3:05:38 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É તાંતિયા કન્સ્ટ્રક્શન્સ - ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
તાંતિયા કન્સ્ટ્રક્શન્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને હરીદાસપુર-પ્રદિપના હરીદાસપુરથી ચાડીખોલે વચ્ચે અને સિજુથી પ્રદિપ વચ્ચેના બ્રીજના કામકાજ માટે ઈસ્ટ કોસ્ટ રેલવે પાસેથી આશરે રૂ.62.60 કરોડનો ઓર્ડર પ્રાપ્ત થયો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.