22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 03/05/2021 10:52:10 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈએ ઓપ્શન્સ ઈન ગુડ્સ કોન્ટ્રેક્ટ સેગમેન્ટના ગોલ્ડ મિની કોન્ટ્રેક્ટમાં સતત નવમા મહિને ફિઝિકલ ડિલિવરી પાર પાડી

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.3 મે, 2021 બીએસઈએ ઓપ્શન્સ ઈન ગુડ્સ કોન્ટ્રેક્ટ ફ્રેમવર્કના ગોલ્ડ મિની કોન્ટ્રેક્ટમાં સતત નવમા મહિને તેના ગુજરાતના અમદાવાદસ્થિત નિયુક્ત વોલ્ટ ખાતે ફિઝિકલ ડિલિવરી પાર પાડી હતી. ઓપ્શન્સ ઈન ગુડ્સ કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં રૂ.5010 કરોડનું સર્વોચ્ચ ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. બીએસઈએ 1 જૂન, 2020થી ગોલ્ડ મિની અને સિલ્વર કેજીના સ્પોટ ભાવ આધારિત ઓપ્શન્સ ઈન ગુડ્સ કોન્ટ્રેક્ટ લોન્ચ કર્યા હતા. આ કોન્ટ્રેક્ટ સમાપ્તિ સમયે ફિઝિકલ ડિલિવરીમાં પરિણમે છે. ગોલ્ડ મિની ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ યુનિટ 100 ગ્રામના છે અને તેની બેઝ વેલ્યુ પ્રતિ દસ ગ્રામમાં દર્શાવાય છે. ઓર્ડરની મહત્તમ સાઈઝ 10 કિલોની છે અને તેને 100 ગ્રામના યુનિટ્સમાં ડિલિવર કરવામાં આવે છે. બીએસઈના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર સમીર પાટીલે કહ્યું, બીએસઈ બુલિયન ઓપ્શન્સ સેગમેન્ચમાં માર્કેટ લીડર છે.લોકડાઉન વચ્ચે પણ અમે અવિરતપણે ડિલિવરી પાર પાડી રહ્યા છીઓ જેને પગલે નાના અને મધ્યમ કક્ષાના જ્વેલર્સ અને બુલિયન ડીલરોને તેમના ભાવના જોખમને હેજ કરવાની સુવિધા મળી રહી છે અને તેમને સમયસર ડિલિવરીઓ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે.,બીએસઈને બધા હિતધારકો તરફથી અપ્રતિમ પ્રતિસાદ સાંપડ્યો છે અને અમે વધુ પારદર્શિતા, પ્રવાહિતા અને વેપારને સરળ બનાવવાની સુવિધા પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખીશું, જેથી ફિઝિકલ માર્કેટ અને ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટ વચ્ચેનું સંકલન મજબૂત થશે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.