22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ ફાઈનાન્સ કંપની લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 511218 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 3:56:54 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ ફાઈનાન્સ કંપની - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી

+¾à´ÉɱÉ
શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ ફાઈનાન્સ કંપની લિ.ની કમિટીએ 10 જુલાઈ, 2024 ના રોજ ઈસોપ હેઠળ સ્ટોક ઓપ્શન્સના અમલરૂપે કંપનીના કર્મચારીઓને રૂ.10 ની મૂળ કિંમતના 19,541 ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરી હતી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.