22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 19/05/2023 12:43:56 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ એસએમઈ પર 434મી કંપની રેટિના પેઈન્ટ્સ લિસ્ટ થઈ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 3 મે, 2023 24 એપ્રિલ, 2023એ સફળતાપૂર્વક પબ્લિક ઈશ્યુ સંપન્ન કર્યા બાદ બીએસઈ એસએમઈ પર 434મી કંપની તરીકે રેટિના પેઈન્ટ્સ લિ. લિસ્ટેડ થઈ છે. કંપની હૈદરાબાદમાં રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ધરાવે છે. રેટિના પેઈન્ટ્સ ડિસ્ટેમ્બર, વોલ કેર પ્રોડક્ટ્સ, પ્રાઈમર, ઈમ્યુલેશન્સ અને ડેકોરેટિવ પેઈન્ટ્સનું ઉત્પાદન કરે છે.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.