22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
હિન્દુસ્તાન કંસ્ટ્રક્શન કંપની લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500185 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 7:32:39 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É હિન્દુસ્તાન કંસ્ટ્રક્શન - અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
હિન્દુસ્તાન કંસ્ટ્રક્શન કંપની લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપની તેની સબસિડિયરી કંપની પ્રોલિફિક રિઝોલ્યુશન પ્રા. લિ. (પ્રોલિફિક)એ એક કરાર કર્યો છે, જેમાં ઈન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ પ્રા. લિ. (રોકાણકાર) પ્રેફરેન્સિયલ ધોરણે પ્રોલિફિકના 52,040 ઈક્વિટી શેર્સ સબ્સ્ક્રાઇબ કરશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.