22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 25/03/2021 5:33:08 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સ્ટીલની ઈલેક્ટ્રોનિક સ્પોટ માર્કેટ વિકસાવવા માટે બીએસઈ ઈ-એગ્રિકલ્ચરલ માર્કેટ્સ અને સ્ટીલ યુઝર્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા વચ્ચે સમજૂતી કરાર

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.25 માર્ચ, 2021 બીએસઈ ઈ-એગ્રિકલ્ચરલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ (બીઈએએમ)એ સ્ટીલ યુઝર્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (એસયુએફઆઈ) સાથે સમજૂતી કરાર કર્યો છે. બીઈએએમ અને એસયુએફઆઈ વચ્ચેનું આ વ્યૂહાત્મક જોડાણ સ્ટીલની ઈલેક્ટ્રોનિક સ્પોટ માર્કેટ વિકસાવવા અને દેશની સ્ટીલબજારને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવા મમાટે કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે બીએસઈના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર આશિષકુમાર ચૌહાણે કહ્યું કે આ વ્યૂહાત્મક જોડાણ સ્ટીલ ક્ષેત્રની અકંદર સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો કરશે અને દેશમાં સંગઠિત સ્ટીલ ઈ-સ્પોટ બજારની આવશ્કતાને પૂરી કરશે. એ ઉપરાંત તે દેશમાંના એક લાખથી અધિક એમએસએમઈ સ્ટીલ એકમોની કામગીરીને વધુ અસરકારક બનાવશે. એસયુએફઆઈ સ્ટીલ ઉદ્યોગના વિવિધ હિતધારકોને એક પ્લેટફોર્મ પર લાવશે, જેના દ્વારા તે દેશમાં સ્ટીલના માથાદીઠ વપરાશમાં વધારો કરવાના અને સ્ટીલ ઉદ્યોગની કામગીરીને ઉત્કૃષ્ટ બનાવવાના હેતુને ઉત્તેજન આપી શકશે. સ્ટીલ યુઝર્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ નિકુંજ તુરખિયાએ આ પ્રસંગે કહ્યું કે એસયુએફઆઈ તેના સભ્યોના હિતમાં સતત કાર્ય કરે છે. સ્ટીલની સ્પોટ માર્કેટમાં ઈલેક્ટ્રોનિક ટ્રેડિંગની તાતી જરૂરિયાત હતી. બીઈએએમના સીઈઓ રાજેશ સિંહાએ કહ્યું કે સ્ટીલ ઈ-સ્પોટ માર્કેટથી એમએસએમઈ ક્ષેત્ર વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બની રહેશે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.