22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ઈનર્ટિયા સ્ટીલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 512025 lÉÉùÒLÉ: 30/01/2023 11:15:33 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઈનર્ટિયા સ્ટીલ - ઓપન ઓફર બાદની સ્થિતિ

+¾à´ÉɱÉ
કુંવરજ ફિનસ્ટોક લિ. (ઓફરની મેનેજર)એ શ્રી વસંતરાય રતિલાલ મહેતા (એક્વાયરર) વતીથી ઈનર્ટિયા સ્ટીલ લિ. (ટાર્ગેટ કંપની)ના શેરધારકો પાસેથી રૂ.10ની કિંમતના 64,688 ઈક્વિટી શેર્સ રૂ.10ના ભાવે હસ્તગત કરવાની ઓપન ઓફર કરી હતી. આ ઓફર હેઠળ એક શેર્સ હસ્તગત કરવામાં આવ્યો નથી. આ ઓપન ઓફર 6 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ ખૂલી 19 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ બંધ થઈ હતી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.