22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
અચ્યુત હેલ્થકેર લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 543499 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 2:15:22 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É અચ્યુત હેલ્થકેર - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી

+¾à´ÉɱÉ
અચ્યુત હેલ્થકેર લિ.ની 18 માર્ચ, 2023ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં રૂ.10ની કિંમતના પ્રત્યેક બે ફુલ્લી પેઈડ અપ ઈક્વિટી શેર્સ સામે રૂ.10ની કિંમતના એક ઈક્વિટી શેર્સ (1:2)ના પ્રમાણ બોનસ શેર્સ તરીકે રૂ.10ની કિંમતના 46,72,500 ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરવાનો પ્રસ્તાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. બોનસ શેર્સની ફાળવણી માટે શેરધારકોની પાત્રતા નક્કી કરવા માટે 25 એપ્રિલ, 2023 રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.