22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
હેવેલ્સ ઈન્ડિયા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 517354 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 11:31:23 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É હેવેલ્સ ઈન્ડિયા - સ્પષ્ટતા

+¾à´ÉɱÉ
9 જુલાઈ, 2024ના રોજ `કંપનીની યોજના અલવર સ્થિત તેની કેબલ્સની ઉત્પાદન ક્ષમતાને વિસ્તૃત કરવાની છે' સંબંધિત સૂચનાના સંદર્ભમાં સ્પષ્ટતા આપતાં હેવેલ્સ ઈન્ડિયા લિ.એ જણાવ્યું છે કે ક્ષમતાને (32.90 લાખ કિલોમીટર (વાર્ષિક)થી 41.20 લાખ કિલોમીટર (વાર્ષિક) વિસ્તૃત કરવામાં આવી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.