22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 533150 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 6:49:55 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ - અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીએ વન્ડર સિટી બિલ્ડકોન લિ.ને બાકી રહેલો 26 ટકા ઈક્વિટી હિસ્સો હસ્તગત કર્યો છે, હવે વન્ડર સિટી બિલ્ડકોન લિ.એ કંપનીની (ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ લિ.)ની સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી કંપની થઈ ગઈ છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.