22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
બી.એલ.કશ્યપ એન્ડ સન્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532719 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 4:36:24 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બી.એલ.કશ્યપ એન્ડ સન્સ - આશરે રૂ.167 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
બી.એલ.કશ્યપ એન્ડ સન્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને ગેટવે જિલ્લો, આઈજીઆઈ એરપોર્ટ, ન્યૂ દિલ્હીના ખાતે સેમ પ્રોજેક્ટ માટે સિવિલ અને સ્ટ્રક્ચર કામ માટે દિલ્હી ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ લિ. પાસેથી આશરે રૂ.167 કરોડ (જીએસટી સિવાય)નો ઓર્ડર મળ્યો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.