22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
પ્રિતિકા ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 539359 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 1:41:54 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É પ્રિતિકા ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
પ્રિતિકા ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.ની 15 જૂન, 2024ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં ઈન્ટરનલ ઓડિટર મેસર્સ એ. કે. સુદ એન્ડ એસોસિયેટ્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, કોસ્ટ ઓડિટર મેસર્સ ખુશવિન્દર કુમાર એન્ડ કં. અને સેક્રેટરીયલ ઓડિટર મેસર્સ એસ. કે. સિક્કા એન્ડ એસોસિયેટની પુનઃનિમણૂક કરવા, ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટરર શ્રી હરપ્રીત સિંઘની પુનઃનિમણૂક કરવા અને વેતનની ચુકવણી કરવા, પૂર્ણ સમયના ડિરેક્ટર શ્રી અજય કુમારની પુનઃનિમણૂક કરવા અને વેતનની ચુકવણી કરવા અને પૂર્ણ સમયના ડિરેક્ટર શ્રી નરીન્દર કુમાર ત્યાગીની નિમણૂક કરવા અને વેતનની ચુકવણી કરવાના પ્રસ્તાવો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. કંપની એજીએમ 17 જુલાઈ, 2024ના રોજ યોજવાનો પ્રસ્તાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે અને તેના માટે કંપનીની રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર એન્ડ શેર ટ્રાન્સફર બુક 15 જુલાઈ, 2024થી 17 જુલાઈ, 2024 (બંને દિવસ સહિત) બંધ રહેશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.