22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 24/03/2023 7:58:13 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É હિમાદ્રી સિમેન્ટ્સના શેરમાં ટ્રેડિંગનું સસ્પેન્શન રદ્દ

+¾à´ÉɱÉ
ટ્રેડિંગ મેમ્બર્સને જણાવવામાં આવે છે કે 03 એપ્રિલ, 2023ના રોજથી હિમાદ્રી સિમેન્ટ્સ લિ.(502133)ના ટ્રેડિંગ પર લાદવામા આવેલ સસ્પેન્શન રદ્દ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હવે તેની ડીલ્સ "એક્સટી" ગ્રુપમાં થઈ શકે છે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ 20230324-3


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.