22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
વોડાફોન આઈડિયા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532822 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 5:38:59 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É વોડાફોન આઈડિયા - ઈજીએમ 10 જુલાઈએ

+¾à´ÉɱÉ
વોડાફોન આઈડિયા લિ.ની ઈજીએમ 10 જુલાઈ, 2024 ના રોજ મળશે જેમાં પ્રેફરેન્શિયલ ધોરણે નોન પ્રમોટરને રૂ.10 ની મૂળ કિંમતના 1,66,08,10,804 ઈક્વિટી શેર્સ રૂ.14.80 ના ભાવે ઈશ્યુ કરવાના વિશેષ ઠરાવને શેરધારકોની મંજૂરી માટે રજૂ કરાશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.