22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
વિપ્રો લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 507685 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 10:44:53 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É વિપ્રો - હેન્સબ્રાન્ડ્સ ઈન્ક. દ્વારા કંપનીની પસંદગી

+¾à´ÉɱÉ
વિપ્રો લિ.એ જણાવ્યું છે કે હેન્સબ્રાન્ડ્સ ઈન્ક. (આઈકોનિક એપેરલ બ્રાન્ડ્સમાં વૈશ્વિક અગ્રણી) દ્વારા તેના ડિજિટલ ટ્રાન્ફોર્મેશન, બિઝનેસ વૃદ્ધિ અને લાંબા ગાળાનો નફો વધારવા માટે કંપનીની પસંદગી કરવામાં આવી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.