22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 21/05/2020 10:15:37 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રૂરલ ઈલેક્ટ્રિફિકેશન કોર્પોરેશનએ અતિરિક્ત 50 કરોડ યુએસ ડોલરની નોટ્સ ઈન્ડિયા આઈએનએક્સ પર લિસ્ટ કરી

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ, તા.20 મે, 2020: રૂરલ ઈલેક્ટ્રિફિકેશન કોર્પોરેશન(આરઈસીએલ)એ તેના 7 અબજ યુએસ ડોલરના મીડિયમ ટર્મ નોટ પ્રોગ્રામ હેઠળ અતિરિક્ત 50 કરોડ યુએસ ડોલરનાં, 2023માં પાકતાં 4.75 ટકાનાં ઓવરસીઝ બોન્ડ્સ ઈન્ડિયા આઈએનએક્સ પર લિસ્ટ કર્યાં છે. આ સાથે ઈન્ડિયા આઈએનએક્સના ગ્લોબલ સિક્યુરિટી માર્કેટ પર આરઈસીએલનાં લિસ્ટેડ બોન્ડ્સ 2.35 અબજ યુએસ ડોલરનાં થયાં છે. અગાઉ આરઈસીએલ એ 1.85 અબજ યુએસ ડોલરનાં ઓવરસીઝ બોન્ડ્સ ઈશ્યુ કર્યાં હતાં. આ લિસ્ટિંગ અંગે ઈન્ડિયા આઈએનએક્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ વી. બાલાસુબ્રહ્મણ્યમે કહ્યું, “કોવિદ-19ને કારણે ચાલી રહેલા લોકડાઉન વચ્ચે આરઈસીએલએ સફળતાપૂર્વક 50 કરોડ યુએસ ડોલરનાં બોન્ડ઼્સ ઈશ્યુ કર્યાં એનો અમને આનંદ છે. અમે આરઈસીએલની ટીમ અને આ ઈશ્યુ સાથે સંકળાયેલી બધી ઈન્ટરમીડિયેટ્સને અમે અભિનંદન પાઠવીએ છીએ.” ગિફ્ટ આઈએફએસસી ખાતે ઈન્ડિયા આઈએનએક્સનું ગ્લોબલ સિક્યુરિટીઝ માર્કેટ પ્લેટફોર્મ જાન્યુઆરી, 2018માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં લિસ્ટેડ બોન્ડ્સનું પ્રમાણ વધતું રહીને અત્યારે 48.5 અબજ યુએસ ડોલરથી અધિકનું થઈ ગયું છે. ઈન્ડિયા આઈએનએક્સ આંતરરાષ્ટ્રીય સમકક્ષ ધોરણે ભંડોળ એકત્ર કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.