22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
અમદાવાદ સ્ટીલક્રાફ્ટ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 522273 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 12:32:54 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É અમદાવાદ સ્ટીલક્રાફ્ટ - ઓપન ઓફર વિશે આઈડીસીની ભલામણ

+¾à´ÉɱÉ
અમદાવાદ સ્ટીલક્રાફ્ટ લિ.એ જણાવ્યું છે કે એક્વાયરર રોહિત પાંડે, શ્રી સુનિલ દત્તા પાંડે દ્વારા કંપનીના રૂ.10ની કિંમતના 10,63,920 ઈક્વિટી શેર્સને હસ્તગત કરવા શેરદીઠ રૂ.54ની કરાયેલી ઓપન પ્રાઈસ યોગ્ય હોવાની ભલામણ કંપની દ્વારા નિયુક્ત ઈન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટરોની કમિટી (આઈડીસી) દ્વારા કરવામાં આવી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.