22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મહિન્દ્ર સીઆઈઈ ઓટોમોટીવ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532756 lÉÉùÒLÉ: 30/01/2023 3:39:17 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મહિન્દ્ર સીઆઈઈ ઓટોમોટીવ - પોસ્ટલ બેલોટની નોટિસ

+¾à´ÉɱÉ
મહિન્દ્ર સીઆઈઈ ઓટોમોટીવ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીનું નામ મહિન્દ્ર સીઆઈઈ ઓટોમોટીવ લિ.થી બદલીને સીઆઈઈ ઓટોમોટીવ ઈન્ડિયા લિ. કરવા અને મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિયેશનમાં ફેરફાર કરવા અંગેના ઠરાવો પર શેરધારકોની મંજૂરી મેળવવા પોસ્ટલ બેલોટ યોજવામાં આવ્યો છે.

ભરેલાં બેલોટ ફોર્મ પહોંચાડવાની અંતિમ તારીખ 2 માર્ચ, 2023 છે, જેનું પરિણામ 3 માર્ચ, 2023ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.