22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રેડિકો ખૈતાન લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532497 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 12:47:17 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રેડિકો ખૈતાન - વેપારી ધોરણે ઉત્પાદન શરૂ

+¾à´ÉɱÉ
રેડિકો ખૈતાન લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીએ ગામ - કંદુની, બ્લોક/ તહેસિલ - બિસવાન, સુસિધૌલી -બિસવાન રોડ જિલ્લો સીતાપુર 261 145, ઉત્તર પ્રદેશ સ્થિત હાલમાં સ્થાપિત સ્ટેટ-ઓફ-ધ- આર્ટ ટેક્નોલોજીવાળી ગ્રીનફિલ્ડ ગ્રેન ડિસ્ટિલરીમાં આજે સફળતાપૂર્વક વેપારી ધોરણે ઉત્પાદન શરું કર્યું છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.