22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 544167 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 2:32:29 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É જેએનકે ઈન્ડિયા - આરઆઈએલ પાસેથી ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
જેએનકે ઈન્ડિયા લિ.એ જણાવ્યું છે કે 14 જૂન, 2024ના રોજ કંપનીને રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ. (આરઆઈએલ) પાસેથી આરઆઈએલના ભારતમાં મહારાષ્ટ્રના નાગોથાણે મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિવિઝન (એનએમડી) સ્થિત ગેસ ક્રેકર યુનિટ (જીસીયુ) ડી-બોટલનેકિંગ (ડીબીએન) પ્રોજેક્ટ માટે ઓર્ડર મળ્યો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.