22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સીમેક લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 526807 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 5:20:53 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સીમેક - બોર્ડ મીટિંગ 22 માર્ચ

+¾à´ÉɱÉ
સીમેક લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 22 માર્ચ, 2023ના રોજ યોજાશે, જેમાં કંપની અને એચએએલ ઑફશોર લિ., કંપનીની અનલિસ્ટેડ હોલ્ડિંગ કંપની વચ્ચે ડિમર્જર/ એકીકરણના પ્રસ્તાવના સંબંધમાં ડ્રાફ્ટ કમ્પોઝીટ સ્કીમ ઓફ અરેન્જમેન્ટને ધ્યાનમાં લેવાના પ્રસ્તાવો પર વિચારણા કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.