22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ગ્રીનલમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 538979 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 10:15:10 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ગ્રીનલમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - ઈક્વિટી શેરધારકોની 21 એપ્રિલે

+¾à´ÉɱÉ
ગ્રીનલમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.એ જણાવ્યું છે કે એનસીએલટી, નવી દિલ્હી બેન્ચના નિર્દેશાનુસાર કંપનીના ઈક્વિટી શેરધારકોની 21 એપ્રિલ, 2023ના રોજ યોજાનારી મીટિંગમાં ગ્રીનલમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ., એચજી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ. અને તેમના શેરધારકો અને ક્રેડિટર્સ વચ્ચેની એરેન્જમેન્ટ યોજનાને ફેરફાર સહિત કે ફેરફાર રહિત મંજૂર કરવા અંગે વિચારણા કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.