22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રાઈટ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 541556 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 3:34:54 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રાઈટ્સ - પાવર ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન સાથે સમજૂતી કરાર

+¾à´ÉɱÉ
રાઈટ્સ લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે કંપનીએ ટ્રાન્સપોર્ટ/લોજિસ્ટીક્સ, એનર્જી, વોટર એન્ડ સેનિટેશન, કોમ્યુનિકેશન, સોશિયલ અને કોમર્શિયલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા ક્ષેત્રોમાં કન્સલ્ટન્સી વર્ક માટે પરસ્પર સહયોગ માટે પાવર ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન સાથે સમજૂતી કરાર (એમઓયૂ) સાઈન કર્યો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.