22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
વોર્ડવિઝાર્ડ ફૂડ્સ એન્ડ બેવરેજીસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 539132 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 11:31:56 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É વોર્ડવિઝાર્ડ ફૂડ્સ - પાંચ નવી સ્વાદિષ્ઠ આઈટમો લોન્ચ કરી

+¾à´ÉɱÉ
વોર્ડવિઝાર્ડ ફૂડ્સ એન્ડ બેવરેજીસ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની મુખ્ય બ્રાન્ડ ક્વિકશેફે તેના તમામ આઉટલેટ્સના મેનૂમાં પાંચ નવી સ્વાદિષ્ઠ આઈટમો લોન્ચ કરી છે. નવી આઈટમમાં બર્ગર ફ્લેવરની શ્રીણીમાં ટેક્સ મેક્સ સાલસા, શેઝવાન, તંદૂરી, ગાર્લિક મેયો અને ચિપોટલનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ ફ્લેવર્સ માત્ર રૂ.45ની કિંમતે ઉપલબ્ધ છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.