22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 506395 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 8:55:44 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ - સબસિડિયરી દ્વારા ફ્લિક ફાર્મના શેર્સ હસ્તગત

+¾à´ÉɱÉ
કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ લિ.એ જણાવ્યું છે કે 17 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ કંપનીની સબસિડિયરી ડેર વેન્ચર્સ લિ.એ ફિલ્ક ફાર્મ પ્રા. લિ.ના રૂ.10ની કિંમતના 10 ઈક્વિટી શેર્સ અને રૂ.10ની કિંમતના 2,193 સીડ સિરિઝ કમ્પ્લસરિલી કન્વર્ટિબલ પ્રેફરેન્સ શેર્સના સબ્ક્રિપ્શન માટે નિશ્ચિત કરાર કર્યા છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.