22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 17/02/2020 4:16:59 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઈન્ડિયન રેલવે ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન દ્વારા ઇન્ડિયા આઈએનએક્સ પર 1 અબજ યુએસ ડોલરના ઈશ્યુનું લિસ્ટિંગ કરાયું

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.17ઃ
રેલવે મંત્રાલયની એકમાત્ર ધિરાણ સંસ્થા ઈન્ડિયન રેલવે ફાઈનાન્સિંગ કોર્પોરેશન(આઈઆરએફસી)એ , વૈશ્વિક રોકાણકારો પાસેથી ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે ઈન્ડિયા આઈએનએક્સના 2 અબજ ડોલર યુએસ ગ્લોબલ સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ (જીએસએમ) પર ગ્લોબલ મીડિયમ ટર્મ નોટ પ્રોગ્રામ હેઠળ બે તબક્કામાં 1 અબજ ડોલર એકત્ર કર્યા છે. આ બોન્ડ્સને ઈન્ડિયા આઈએનએક્સના ગ્લોબલ સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ કરવામાં આવ્યાં છે.

આઈઆરએફસીએ ભૂતકાળમાં ઈન્ડિયા આઈએનએક્સ પર તેના પ્રથમ ગ્રીન બોન્ડ ઇશ્યુને લિસ્ટ કર્યો છે. ભૂતપૂર્વ રેલવે અને કોલસા પ્રધાન શ્રી પીયૂષ ગોયલે જાન્યુઆરી 2018માં ગ્લોબલ સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ પ્લેટફોર્મનો પ્રારંભ કર્યો હતો.

ગિફ્ટસ્થિત આ ગ્લોબલ સિક્યોરિટીઝ માર્કેટના પ્રારંભથી આ પ્લેટફોર્મ એક અગ્રણી આઈએફએસસી-આધારિત લિસ્ટિંગ પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે.

ઈન્ડિયા આઈએનએક્સનું ગ્લોબલ સિક્યુરિટીઝ માર્કેટ પ્લેટફોર્મ અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળોની સમકક્ષ ભંડોળ એકત્ર કરવાની માર્ગદર્શિકા ઓફર કરે છે.

જાન્યુઆરી 2018માં ઈન્ડિયા આઈએનએક્સ પ્લેટફોર્મ પર એમટીએનના લિસ્ટિંગની સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં 21.1 અબજ યુએસ ડોલરથી અધિકનાં બોન્ડ્સ અને 46.5 અબજ યુએસ ડોલરના એમટીએન પ્રોગ્રામ લિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. ઈન્ડિયા આઈએનએક્સ એવું પ્રથમ એક્સચેન્જ છે, જેણે ગ્રીન સિક્યુરિટીઝના લિસ્ટિંગ માટેનું પ્લેટફોર્મ પણ શરૂ કર્યું છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.