22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
યુએસજી ટેક સોલ્યુશન્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532402 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 4:25:03 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É યુએસજી ટેક સોલ્યુશન્સ - બોર્ડ મીટિંગ 25 માર્ચે

+¾à´ÉɱÉ
યુએસજી ટેક સોલ્યુશન્સ લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 25 માર્ચ, 2023ના રોજ યોજાશે, જેમાં કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસરના પદે અદિતી જિંદાલની નિમણૂક કરવા, સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટરના પદે પી ડી યી એન્ડ કો. (કંપની સેક્રેટરી)ની નિમણૂક કરવા, ઈન્ટરનલ ઓડિટરના પદે આર.કે.શાહ એન્ડ કો. (ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ્સ)ની નિમણૂક કરવા અને અન્ય પ્રસ્તાવો પર વિચારણા કરાશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.