22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સોફિયા ટ્રાએક્સપો લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 541633 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 8:29:30 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સોફિયા ટ્રાએક્સપો - રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખસેડાઈ

+¾à´ÉɱÉ
સોફિયા ટ્રાએક્સપો લિ.ની 25 મે, 2023ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસને વર્તમાન સ્થળેથી મયંક ટાવર્સ, 6-3-1090/બી/1 અને 2, ચોથે માળે, રાજભવન રોડ, હૈદરાબાદ, તેલંગણા 500082 ખાતે ખસેડવાનો પ્રસ્તાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.