22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 544207 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 10:58:24 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રિલાયેબલ ડેટા સર્વિસીસના શેર્સનું આજથી લિસ્ટિંગ

+¾à´ÉɱÉ
એક્ચેન્જના ટ્રેડિંગ સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે 10 જુલાઈ, 2024થી રિલાયેબલ ડેટા સર્વિસીસ લિ. (સ્ક્રિપ કોડ :544207)ના ઈક્વિટી શેર્સ ટ્રેડિંગ માટે `બી' ગ્રુપમાં લિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
વધુ માહિતી માટે જુઓ,
તારીખ : 9 જુલાઈ, 2024ની નોટિસ ક્રમાંક: 20240708-28


¶Éàù §ÉÉ´É lÉɱÉ
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.