22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532281 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 3:01:38 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ - વચગાળાના ડિવિડંડની વિચારણા 12 જુલાઈએ

+¾à´ÉɱÉ
એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ લિ.ની 12 જુલાઈ, 2024ના રોજ યોજાનારી બોર્ડ મીટિંગમાં 30 જૂન, 2024ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામની સમીક્ષા કરવા અને બીજા વચગાળાના ડિવિડંડની વિચારણા કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.