22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
એનબીસીસી (ઈન્ડિયા) લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 534309 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 6:41:18 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એનબીસીસી (ઈન્ડિયા) - રુ.150 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
એનબીસીસી (ઈન્ડિયા) લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને ખાદી એન્ડ વિલેજ ઈન્ડસ્ટ્રીસ કમિશન તરફથી કેવીઆઈસી પ્રોપર્ટીસ પાન ઈન્ડિયાના આગામી કામો જેમ કે ઓફિસ બિલ્ડિંગ્સનું બાંધકામ, રહેણાંક કેમ્પસ, પુનઃવિકાસના કાર્યોના આયોજન, ડિઝાઈન અને અમલ માટે રુ.150 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.