22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532540 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 11:42:43 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ટાટા કન્સલ્ટન્સી - પ્રોડક્ટ લોન્ચ કર્યું

+¾à´ÉɱÉ
ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીએ નવું પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલ પ્રોફાઈલ (એક નવું લાઈફ સાયકલ અસેસમેન્ટ (એલસીએ) ટૂલ) લોન્ચ કર્યું છે, જે સમગ્ર પ્રોડક્ટ લાઈનમાં પર્યાવરણીય અસરોની ગણતરી કરીને પ્રોડક્ટ એલસીએ માટે સ્કેલેબલ અને ગતિશીલ અભિગમ પ્રદાન કરે છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.