22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સલાસર ટેક્નો એન્જિનિયરિંગ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 540642 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 11:24:09 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સલાસર ટેક્નો - કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
સલાસર ટેક્નો એન્જિનિયરિંગ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને રવાંડા ટ્રાન્સમીશન સિસ્ટમ રિન્ફોર્સમેન્ટ અને લાસ્ટ માઈલ કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ માટે એનર્જી ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિ. પાસેથી રૂ.75.23 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.