22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
શ્રેષ્ઠ ફિનવેસ્ટ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 539217 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 4:27:35 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É શ્રેષ્ઠ ફિનવેસ્ટ - વોરન્ટ્સની ફાળવણી બોર્ડની મંજૂરી

+¾à´ÉɱÉ
શ્રેષ્ઠ ફિનવેસ્ટ લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 18 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ યોજાઈ હતી, જેમાં પ્રેફરેન્શિયલ ધોરણે નોન-પ્રમોટર્સ, પબ્લિક કેટેગરીને કુલ 25,00,00,000 ફુલ્લી કન્વર્ટિબલ વોરન્ટ્સ (રૂ.2ની મૂળ કિંમતના કુલ 25,00,00,000 ઈક્વિટી શેર્સમાં રૂપાંતરપાત્ર)ની ફાળવણી કરવાના પ્રસ્તાવને માન્ય કરવામાં આવ્યો હતો.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.