22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
કેમટેક ઈન્ડસ્ટ્રિયલ વાલ્વ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 537326 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 3:41:49 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É કેમટેક ઈન્ડસ્ટ્રિયલ વાલ્વ્સ - ઈક્વિટી શેર્સ હસ્તગત કર્યા

+¾à´ÉɱÉ
કેમટેક ઈન્ડસ્ટ્રિયલ વાલ્વ્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે 17 માર્ચ, 2023ના રોજ હર્ષ પ્રદીપ બડકુરએ ખુલ્લા બજારે કંપનીના 40,000 (0.35 ટકા) ઈક્વિટી શેર્સ હસ્તગત કર્યા છે. હવે હર્ષ પ્રદીપ બડકુરનો કંપનીમાં હિસ્સો વધીને 19.47 ટકા થયો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.