22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
વિવો બાયો ટેક લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 511509 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 8:58:30 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É વિવો બાયો ટેકની બોર્ડ મીટિંગ 21 સપ્ટેમ્બરે

+¾à´ÉɱÉ
વિવો બાયો ટેક લિ.ની 21 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ મળનારી બોર્ડ મીટિંગમાં પ્રેફરેન્શિયલ ધોરણે ઈક્વિટી શેર્સ / વોરન્ટ્સ ઈશ્યુ કરવા અને ઈ પ્રસ્તાવ પર શેરધારકોની મંજૂરી મેળવવા વિશેષ સામાન્ય સભા યોજવાના પ્રસ્તાવો અંગે વિચારણા કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.