22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મેહાઈ ટેકનોલોજી લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 540730 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 8:48:16 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મેહાઈ ટેકનોલોજી - ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
મેહાઈ ટેકનોલોજી લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને સુંગેવિટી એન્ટરપ્રાઈઝ પ્રા. લિ. (એસઈપીએલ)ની ઓફિસ પાસેથી બિહારમાં મુખ્યમંત્રી ગ્રામીણ સોલાર સ્ટ્રીટ લાઈટ યોજના હેઠળ વર્તમાન ઈલેક્ટ્રિક પોલ પર સ્માર્ટ સોલાર સ્ટ્રીટ લાઈટ સિસ્ટમ્સની રિમોટ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (આરએમએસ) સહિત વ્યાપક જાળવણી કોન્ટ્રાક્ટ (પાંચ વર્ષ માટે સીએમસી) સાથે ડિઝાઈન, સપ્લાય, ઈન્સ્ટોલેશન, ટેસ્ટિંગ અને કમિશનિંગ માટે ઓર્ડર મળ્યો છે. 3 લાખ સોલાર સ્ટ્રીટ લાઈટનો ઓર્ડર મળ્યો છે. કોન્ટ્રાક્ટનું મૂલ્ય આશરે રૂ.855 કરોડ છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.