22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સનગોલ્ડ મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 541799 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 3:23:05 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સનગોલ્ડ મીડિયા - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
સનગોલ્ડ મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટ લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 18 માર્ચ, 2023ના રોજ યોજાઈ હતી, જેમાં કંપનીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટરના પદે રાજ કોટિયાની પુનઃનિમણૂક કરવા અને તેમનું વેતન નક્કી કરવાના પ્રસ્તાવને માન્ય કરવામાં આવ્યા હતા.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.