22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 01/09/2023 6:02:36 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસની પુન:રચના

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 1 સપ્ટેમ્બર, 2023

એક્સચેન્જના ટ્રેડિંગ મેમ્બરોને જણાવવામાં આવે છે કે એશિયા ઈન્ડેક્સ પ્રા. લિ.એ એસએન્ડપી બીએસઈ ઇન્ડેક્સ માટેના પુન:રચનાના પરિણામો જાહેર કર્યા છે, જે 18 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજથી લાગુ થશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ ઓલકેપ ઈન્ડેક્સમાં 77 કંપનીઓને સામેલ કરી 73 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ લાર્જકેપ ઈન્ડેક્સમાં 9 કંપનીઓને સામેલ કરી 1 કંપનીને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ લાર્જમિડકેપ ઈન્ડેક્સમાં 9 કંપનીઓને સામેલ કરી 2 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ મિડકેપ ઈન્ડેક્સમાં 9 કંપનીઓને સામેલ કરી 10 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ મિડસ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સમાં 77 કંપનીઓને સામેલ કરી 81 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સમાં 78 કંપનીઓને સામેલ કરી 81 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ મિડકેપ સિલેક્ટ ઈન્ડેક્સમાં 10 કંપનીઓને સામેલ કરી 10 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ સ્મોલકેપ સિલેક્ટ ઈન્ડેક્સમાં 8 કંપનીઓને સામેલ કરી 8 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ ઈન્ડેક્સમાંથી 6 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.