22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 14/03/2023 7:44:02 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É 4 કંપનીઓના પ્રાઈસ બેન્ડમાં ફેરફાર

+¾à´ÉɱÉ
રોકાણકારોને જણાવવામાં આવે છે કે 15 માર્ચ, 2023થી નીચે જણાવેલી 4 કંપનીઓના પ્રાઈસ બેન્ડમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે.

- ડીએમઆર હાઇડ્રોએન્જિનિયરિંગ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિ.ને 10 ટકાનું પ્રાઈસ બેન્ડ લાગુ પડશે.

- બિનાની ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ., ડાનલો ટેક્નોલોજીસ ઈન્ડિયા લિ. અને એએનજી લાઈફસાયન્સીસ ઈન્ડિયા લિ.ને પાંચ ટકાનું પ્રાઈસ બેન્ડ લાગુ પડશે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંક - 20230314-46


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.